Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych

Podstawowe informacje

Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych, prowadzone przez Spotkania Małżeńskie, przeznaczone są dla małżeństw cywilnych, które nie mogą zawrzeć ślubu kościelnego ze względu na uprzednie zobowiązania jednego ze współmałżonków (np. ważne małżeństwo sakramentalne z inną osobą). Mają one podobną formę jak podstawowe rekolekcje dla małżeństw, odróżniają się jednak od nich specyfiką poruszanych tematów, właściwą dla szczególnej sytuacji takich małżeństw. Rekolekcje prowadzą odpowiednio przygotowani animatorzy — małżeństwa oraz kapłan.

W czasie tych rekolekcji małżeństwa żyjące w związkach cywilnych mogą przeżyć bardzo głęboką prawdę, że Bóg stawia również na ich drodze drogowskazy miłości. Uczestnikom rekolekcji nie proponujemy gotowych schematów ani łatwych rozwiązań. Każda sytuacja osób żyjących w drugim związku po rozwodzie jest bardzo indywidualna, niepowtarzalna. Z tego względu w czasie rekolekcji zachęcamy do indywidualnej refleksji nad własnym życiem. Inspirację do tej pracy stanowią wprowadzenia kapłana i świadectwa małżeństw animatorów, które doświadczyły rozwodu i przeżyły pojednanie z Bogiem.

Najczęściej zadawane pytania

Żyjemy w związku cywilnym (lub nieformalnym) z wyboru, nie mamy przeszkód do zawarcia ślubu kościelnego. Czy możemy uczestniczyć w rekolekcjach?
Program rekolekcji dla małżeństw niesakramentalnych nie jest przeznaczony dla par znajdujących się w opisanej powyżej sytuacji. Małżeństwa cywilne niemające przeszkód kanonicznych do zawarcia ślubu kościelnego zapraszamy na
rekolekcje dla małżeństw w ich formie podstawowej, o ile tylko akceptują chrześcijańskie inspiracje ich programu.

Gdzie odbywają się rekolekcje? O jakiej porze zaczynają się i kończą?
Odbywają się w ośrodku rekolekcyjnym w okolicach Warszawy (najczęściej w Laskach lub Sulejówku). Uczestnicy powinni pojawić się w ośrodku w piątek około godziny 17.30. Pobyt kończy się w niedzielę około godziny 15.30.

Czy trzeba być na całości? Czy można przyjechać z opóźnieniem lub zrobić sobie krótką przerwę w trakcie?
Program stanowi całość i nie można nadrobić straconych części, zwłaszcza początkowych. Dlatego przez cały czas trwania rekolekcji uczestnicy powinni przebywać na miejscu. Dotyczy to również noclegów.

Czy można przyjechać z dzieckiem?
Nie. Prosimy uczestników o zapewnienie swoim dzieciom takiej opieki, aby nie musieli się rozpraszać w trakcie rekolekcji telefonami do domu. Właściwe przeżycie naszego weekendu wymaga skupienia się na swoim małżeństwie i pełnego (w miarę możności) oderwania się od spraw codziennych.

Ja chcę jechać na rekolekcje, ale współmałżonek nie. Czy mogę się mimo to zapisać?
W chwili zapisu konieczna jest zgoda obojga małżonków na uczestnictwo w rekolekcjach.

Szukamy wspólnoty dla małżeństw lub rodzin, gdzie moglibyśmy uczestniczyć regularnie w spotkaniach formacyjnych lub modlitewnych. Czy Spotkania Małżeńskie oferują coś takiego?
Wszyscy uczestnicy rekolekcji weekendowych mają możliwość kontynuowania formacji w ramach regularnych spotkań w grupie małżeństw. Więcej szczegółów podajemy w czasie rekolekcji.

Terminy i zapisy

Aktualne terminy weekendów dla małżeństw niesakramentalnych w Ośrodku Warszawskim:

Zapisy i informacje: Iwona i Waldemar Kęsikowie
Email:
kesikowie@spotkaniamalzenskie.pl, tel. 501-100-507 (W), 506-077-561 (I)
Przed zgłoszeniem prosimy o przeczytanie ważnych informacji powyżej.


Strona główna