Rekolekcje dla małżeństw

Podstawowe informacje

Rekolekcje dla małżeństw, prowadzone przez ruch Spotkania Małżeńskie (zwane także weekendami, lub po prostu spotkaniami małżeńskimi), są rekolekcjami zamkniętymi, trwającymi od piątku po południu do niedzieli włącznie, odbywającymi się w jednym z ośrodków w okolicach Warszawy. Prowadzą je odpowiednio przygotowani animatorzy — małżeństwa oraz kapłan.

Rekolekcje mają na celu pogłębianie więzi małżeńskiej, pomoc w lepszym i głębszym zrozumieniu się męża i żony oraz pełniejsze doświadczenie sakramentalnego wymiaru ich związku. Dokonuje się to poprzez proponowanie małżeństwom takiej formy dialogu, która z jednej strony pozwoli mężowi i żonie głębiej poznać się nawzajem, z drugiej zaś – w przypadku nieporozumień – pomoże rozwiązywać konflikty między małżonkami.

Spotkania Małżeńskie umacniają małżeństwo od wewnątrz, a tym samym zostaje umocniony Kościół w swej podstawowej komórce. Od więzi męża i żony zależą w dużym stopniu relacje rodziców z dziećmi, z dalszą rodziną, z innymi ludźmi. Jeżeli w domu panuje miłość i rodzina promieniuje nią na zewnątrz, to jej duch udziela się innym...

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie odbywają się rekolekcje? O jakiej porze zaczynają się i kończą?
Odbywają się w ośrodku rekolekcyjnym w okolicach Warszawy (najczęściej w Laskach lub Sulejówku). Uczestnicy powinni pojawić się w ośrodku w piątek około godziny 17.30. Pobyt kończy się w niedzielę po obiedzie, czyli około godziny 15.30.

Czy trzeba być na całości? Czy można przyjechać z opóźnieniem lub zrobić sobie krótką przerwę w trakcie?
Program stanowi całość i nie można nadrobić straconych części, zwłaszcza początkowych. Dlatego przez cały czas trwania rekolekcji uczestnicy powinni przebywać na miejscu. Dotyczy to również noclegów.

Czy można przyjechać z dzieckiem?
Nie. Prosimy uczestników o zapewnienie swoim dzieciom takiej opieki, aby nie musieli się rozpraszać w trakcie rekolekcji telefonami do domu. Właściwe przeżycie naszego weekendu wymaga skupienia się na swoim małżeństwie i pełnego (w miarę możności) oderwania się od spraw codziennych.

Jaki jest koszt udziału w rekolekcjach?
Uczestnicy pokrywają koszty pobytu w domu rekolekcyjnym i niewielkie koszty organizacyjne. W chwili obecnej w Ośrodku Warszawskim jest to kwota 600 zł od pary małżeńskiej (w innych ośrodkach ta cena może być inna). Przy zapisie prosimy o wpłatę bezzwrotnej zaliczki w wysokości 300 zł.
Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, które nie są w stanie pokryć pełnego kosztu swojego udziału w rekolekcjach, zachęcamy również do przyjazdu. Prosimy tylko o zasygnalizowanie tego faktu w rozmowie podczas zapisu.

Ja chcę jechać na rekolekcje, ale współmałżonek nie. Czy mogę się mimo to zapisać?
W chwili zapisu konieczna jest zgoda obojga małżonków na uczestnictwo w rekolekcjach.

Czy możemy/powinniśmy jechać na rekolekcje, jeżeli nasze małżeństwo przeżywa kryzys? jeżeli jesteśmy w trakcie sprawy rozwodowej? żyjemy w separacji? jedno z nas lub oboje jesteśmy mało zaangażowani religijnie?
Na Spotkania Małżeńskie przyjeżdżają ludzie w różnym wieku, o różnym stażu małżeńskim, różnym poziomie wiedzy i zaangażowania religijnego, z różną skalą uczuć łączących lub dzielących małżonków. Na weekend mogą przyjeżdżać zarówno tzw. „dobre małżeństwa” jak i małżeństwa przeżywające poważne konflikty, często będące nawet na etapie rozmów o rozwodzie. W weekendzie uczestniczyło też wiele par małżeńskich, które miały zamiar ponownie się połączyć po separacji. Zapraszamy każde małżeństwo, które pragnie, by ich wspólne życie nieustannie się rozwijało. Nie stawiamy uczestnikom barier formalnych.

Nie mamy ślubu kościelnego. Czy możemy uczestniczyć w rekolekcjach?
Rekolekcje Spotkań Małżeńskich są przeznaczone dla wszystkich małżeństw akceptujących chrześcijańskie inspiracje ich programu. Z rekolekcji mogą w szczególności skorzystać pary żyjące od lat w trwałych związkach nieformalnych lub cywilnych, które zdecydowały się zawrzeć ślub kościelny. Udział w Spotkaniach Małżeńskich może być dla nich wartościową formą przygotowania do sakramentu małżeństwa.
Małżeństwa cywilne, mające przeszkody kanoniczne do zawarcia ślubu kościelnego (uprzedni rozwód), zapraszamy na odrębne
rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych.

Szukamy wspólnoty dla małżeństw lub rodzin, gdzie moglibyśmy uczestniczyć regularnie w spotkaniach formacyjnych lub modlitewnych. Czy Spotkania Małżeńskie oferują coś takiego?
Wszyscy uczestnicy rekolekcji weekendowych mają możliwość kontynuowania formacji w ramach regularnych spotkań w grupie małżeństw. Więcej szczegółów podajemy w czasie rekolekcji.

Terminy i zapisy

Aktualne terminy weekendów dla małżeństw w Ośrodku Warszawskim:

Ponadto w terminie 11–13 października 2024 r. w Sulejówku odbędzie się weekend pogłębiający „Ku lepszemu wzajemnemu zrozumieniu, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb psychicznych” (tylko dla par, które uczestniczyły w weekendzie podstawowym).
Uprzejmie prosimy o śledzenie na bieżąco informacji o rekolekcjach ze względu na możliwe zmiany.

Zapisy przez formularz na stronie https://spotkaniamalzenskie.pl/terminy/.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 500 311 385 (pon., śr., pt., godz. 19–21).
Przed zgłoszeniem prosimy o przeczytanie ważnych informacji powyżej.
Terminy rekolekcji w innych ośrodkach w Polsce można znaleźć na ogólnopolskiej stronie Spotkań Małżeńskich.


Strona główna